9700 Szombathely,
Puskás Tivadar u. 5.
Telefon: 30/337-7831
info@szese2009.hu

Aktuális hírek

2017. március 19., 17:26Egyesületi taggyűlés

Készült: a Szombathelyi Energia Sportegyesület összevont egyesületi-vezetőségi taggyűlésén, 2017. február 18-én 15.30 órakor, a Bellagio Bowling

Jelenlévők: Benkő Péter SZESE elnök
Perl Zoltán SZESE alelnök
Pierog János SZESE FEB tagja
Guzmics Ákos SZESE FEB tagja
Tagok a mellékelt jelenléti ív szerint
Farkas Anita jegyzőkönyvvezető

Benkő Péter elnök köszöntötte a megjelent egyesületi tagokat és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megjelentek létszáma nem határozatképes. Az ülést változatlan helyszínnel 16.00 órára ismételten összehívta.
Benkő Péter elnök 16.00 órakor újra köszöntötte az egyesületi tagokat és átadta a szót Pierog János SZESE FEB tag részére az egyesületi taggyűlés levezetésére.
Pierog János köszöntötte a megjelenteket, a taggyűlést megnyitotta és az újra összehívás után, valamint a jelenléti ív alapján az ülést határozatképessé nyilvánította.

Pierog János felolvasta a napirendi pontokat, és felkérte jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Anitát, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Guzmics Ákost és Varga Róbertet.
Pierog Jánost a napirendi pontokat, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét szavazásra bocsátotta.
A jelenlévők a napirendi pontokat, a jegyzőkönyvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket egyhangúan elfogadták.

Pierog János ezután felkérte a napirendi pontok alapján Benkő Péter egyesületi elnököt az elnöki beszámoló elmondására.

1. Beszámoló az egyesület 2016. évi tevékenységéről

Benkő Péter elnök részletes tájékoztatást adott a 2016. év rendezvényeiről (tekeverseny, bowling verseny, kispályás focibajnokság tavaszi és őszi fordulójának az eredményei, kötélpálya bejárása, sportnapok, stb.)

Pierog János javaslatot tesz a beszámoló elfogadására, megszavaztatja a beszámolót. Megállapítja, hogy az egyesület 2016. évi tevékenységéről tartott beszámolót a tagság egyhangúan elfogadja (1/2017. (02.18.) sz. hat.)

2. Gazdasági beszámoló a 2016. évről

Az elnök a mellékelt eredménylevezetés alapján részletezte a 2016-os év bevételi forrásait (E.on támogatás, tagdíjbevételek, kamatbevételek, adó1%) és az ezekből finanszírozott kiadásokat (egyesület fenntartási költségei, weblap fenntartás és üzemeltetési költségek, rendezvények költségei, egyéb költségek).Kitért a 2017-es év tervezett bevételeire (E.on támogatás, tagdíjbevétel, adó 1%) és kiadásaira (üzemeltetési, fenntartási díjak, rendezvények, sport és fitness bérletek vásárlása, egyéb).
Tájékoztatta az egyesületet arról, hogy költség nem keletkezik 2017-ben sem, az elnökség esetleges tiszteletdíjából és a működési székhely bérleti díjából.


Pierog János javaslatot tesz a 2016. évi gazdasági beszámoló elfogadására, megszavaztatja a beszámolót. Megállapítja, hogy az egyesület 2016. évi gazdasági beszámolóját a tagság egyhangúan elfogadja (2/2017. (02.18.) sz. hat.)

3. Városi kispályás focibajnokság ismertetése

A tavalyi év sikeres tavaszi-őszi városi kispályás labdarugó bajnokság egyértelmű sikere (4. helyezés) arra ösztönöz minket, hogy 2017-ben csapatunk továbbra is a II. osztályban mérettesse meg magát. A csapat természetesen vállalja a bajnokságban való indulást, amit az egyesület is támogat. A 2017-re a nevezések február elején megtörténtek.

4. Az egyesület 2017. évi tervezett költségvetése, programjainak megbeszélése, ötletek meghallgatása

Az elnök kérte a tagságot arra, hogy folyamatosan szóban vagy e-mail-en a programok szervezésével kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot az egyesület vezetőségével. A tervezett programokat az egyesület honlapján aktualizálva mindig lehetőség van megtekintetni. Az egyesület tagjai a megadott e-mail elérhetőségekre rendszeresen tájékoztatót kapnak az aktuális rendezvényekről, lehetőségekről.
Az egyesület tervezett költségvetése 2017. évre:


Bevételek:
E-on támogatás, adomány 1.850.000
Tagdíj bevétel 200.000
NAV 1% 50.000
Kamatbevétel 2.000
Kiadások:
Egyesület fenntartási, adminisztrációs költségek, bankköltség 100.000
Kispályás foci nevezés, terem, pályabérlet 200.000
Sporteszközök, sportruházat 100.000
Teke versenyek 250.000
Bowling versenyek 400.000
Szabadidős kötélpálya verseny 100.000
Sportversenyek más egyesületek bevonásával 200.000
Sport-egészség-természet rendezvények 150.000
Bowling pályabérletek 400.000
Fitness-, sportbérletek 200.000Pierog János javaslatot tesz a 2017. évi tervezett programok és költségvetés elfogadására, megszavaztatja azt. Megállapítja, hogy az egyesület 2017. évi tervezett programjait és költségvetését a tagság egyhangúan elfogadja (3/2017. (02.18.) sz. hat.)


5. Új tagok regisztrációja, tagdíjak befizetése


A napirendi ponttal kapcsolatban az elnök részletezte: az egyesület aktuális létszáma 107 fő.

Az elnök javaslatot tett arra, hogy 2017. januártól maradjon az éves tagsági díj a korábbi 2400,- Ft (200ft/hó).

Az egyesületi tagok egy összegben fizetik be az éves tagdíjat, legkésőbb 2017.március 31-ig. Az éves tagsági kártyákat ezután kapják kézhez a tagok.

Az elnök megszavaztatta a tagsággal, hogy egyetértenek a fentiekkel a 2017-ben belépő új tagokkal, illetve azzal, hogy törlésre kerüljenek azok a tagok, akik az elmúlt 2 évre 2015-re és 2016-ra nem fizették meg a tagsági díjat. A tagság az elnök által javasolt szabályokat egyhangúlag elfogadja. (4/2017. (02.18.) sz. hat.)


6.Egyebek

A felügyelő bizottság tagja az egyesületi gyűlés kötelező részét bezárja.
Az egyesületi találkozó ezután bowling versennyel folytatódott.


Szombathely, 2017. február 18.« Vissza az előző oldalra!

Szombathelyi Energia Sportegyesület - Magyar